Sản phẩm

Xem thêm

Tin tức & Sự kiện

Vì sao các hãng dược ngoại 'mê' doanh nghiệp Việt? Vì sao các hãng dược ngoại 'mê' doanh nghiệp Việt?

Pymepharco, Domesco, Dược Hậu Giang, Dược Hà Tây... đều có cổ đông lớn là các hãng dược nước ngoài, thậm chí một số còn nắm quyền chi phối.

CÁC PHÒNG BAN MỪNG SINH NHẬT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÁC PHÒNG BAN MỪNG SINH NHẬT PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Các phòng ban mừng sinh nhật Phó Tổng Giám Đốc

Xem thêm