Danh hiệu và giải thưởng

QUYẾT ĐỊNH TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ Y TẾ

CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TIÊU BIỂU 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TẶNG BẰNG KHEN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẶNG TẬP THỂ LAO ĐỘNG SUẤT SẮC

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẶNG GIẤY KHEN 2019

Công ty cổ phần Dược phẩm An Thiên được vinh danh với sản phẩm "thuốc tiêm đặc trị sản xuất bằng công nghệ đông khô".năm 2021

Chủ tịch UBND TP.HCM tặng Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên đã có thành tích xuất sắc trong duy trì sản xuất kinh doanh phòng chống dịch Covid 19, năm 2021