CẤP LÃNH ĐẠO ĐI NHẬN GIẢI DOANH NGHIỆP VÀ DOANH NHÂN TIÊU BIỂU QUẬN 8 NĂM 2016