Tuyển Dụng
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2019-08/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2019-08/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Địa chỉ văn phòng: 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Tp. HCM Địa chỉ Nhà máy sản xuất: C16, đường số 9, KCN. Hiệp Phước, Nhà Bè ĐT: (08) 54308459 – 54308460 (vui lòng không liên hệ qua điện thoại) Ngành nghề: Sản xuất dược phẩm Quy mô: 300 nhân viên
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2019-04/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN TUYỂN DỤNG THÁNG 03/2019-04/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Địa chỉ văn phòng: 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Tp. HCM Địa chỉ Nhà máy sản xuất: C16, đường số 9, KCN. Hiệp Phước, Nhà Bè ĐT: (08) 54308459 – 54308460 (vui lòng không liên hệ qua điện thoại) Ngành nghề: Sản xuất dược phẩm Quy mô: 300 nhân viên
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT SUPPORT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN IT SUPPORT CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM AN THIÊN Địa chỉ văn phòng: 314 Bông Sao, Phường 5, Quận 8, Tp. HCM Địa chỉ Nhà máy sản xuất: C16, đường số 9, KCN. Hiệp Phước, Nhà Bè ĐT: (08) 54308459 – 54308460 (vui lòng không liên hệ qua điện thoại) Ngành nghề: Sản xuất dược phẩm Quy mô: 300 nhân viên